Báo giá cà phê qua điện thoại

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 19/07/2015 đến ngày 25/07/2015

Ngày đăng: 21/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 19/07/2015 đến ngày 25/07/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 12/07/2015 đến ngày 18/07/2015

Ngày đăng: 13/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 12/07/2015 đến ngày 18/07/2015.

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 28/06/2015 đến ngày 04/07/2015

Ngày đăng: 01/07/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 28/06/2015 đến ngày 04/07/2015.

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 21/06/2015 đến ngày 28/06/2015

Ngày đăng: 18/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 21/06/2015 đến ngày 28/06/2015.

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 14/06/2015 đến ngày 20/06/2015

Ngày đăng: 18/06/2015

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 14/06/2015 đến ngày 20/06/2015.

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 07/06/2015 đến ngày 13/06/2015

Ngày đăng: 08/06/2015

lịch cúp điện đăk lăk

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 07/06/2015 đến ngày 13/06/2015.

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 31/05/2015 đến ngày 06/06/2015

Ngày đăng: 01/06/2015

lịch cúp điện đăk lăk

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 31/05/2015 đến ngày 06/06/2015.

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 24/05/2015 đến ngày 30/05/2015

Ngày đăng: 22/05/2015

lịch cúp điện đăk lăk

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 24/05/2015 đến ngày 30/05/2015…

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 17/05/2015 đến ngày 23/05/2015

Ngày đăng: 18/05/2015

lịch cúp điện đăk lăk

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 17/05/2015 đến ngày 23/05/2015…

Từ khóa:

Lịch cúp điện Đắk Lắk từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015

Ngày đăng: 18/05/2015

lịch cúp điện đăk lăk

Công ty Điện lực ĐakLak xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh ĐakLak, trong thời gian từ ngày 10/05/2015 đến ngày 16/05/2015...

Từ khóa:

GIÁ CÀ PHÊ NGÀY 26/06/2019

Tỉnh
/khu vực khảo sát
Giá thu mua
VNĐ/kg
Lâm Đồng  
Bảo Lộc (Robusta) 33,000
Di Linh (Robusta) 32,900
Lâm Hà (Robusta) 32,900
Đắk Lắk  
Cư M'gar (Robusta) 34,200
Ea H'leo (Robusta) 34,100
Buôn Hồ (Robusta) 34,100
Gia Lai  
Ia Grai (Robusta) 33,900
Đắk Nông  
Gia Nghĩa (Robusta) 33,800
Kon Tum  
Đắk Hà (Robusta) 34,500
Hồ Chí Minh  
R1 35,300