Báo giá cà phê qua điện thoại
«

Công bố kết quả xem xét, kết luận các dấu hiệu vi phạm

Nhấn vào đây để biết chính xác Gía Cà Phê ngày 16-11-2018 - Xem hướng dẫn

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa tổ chức kỳ họp thứ 27 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận:

Đối với đồng chí Nguyễn Phi Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế và việc đề nghị kết nạp đảng viên tại Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Phi Tiến đã có một số sai phạm, khuyết điểm:

Phê duyệt kết quả trúng thầu thuốc năm 2011-2012 chưa đúng theo Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC, giá cao hơn giá bán buôn kê khai với Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế. Tổ chức đấu thầu thuốc năm 2013-2014 không kịp tiến độ, đã ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch đấu thầu thuốc các gói thầu năm 2012-2013 không đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19-12-2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính. Đồng chí Nguyễn Phi Tiến có trách nhiệm trong việc thanh toán giá thuốc của 506 mặt hàng thuốc không trùng tên cao hơn giá đầu thầu thuốc thấp nhất của các tỉnh giáp ranh trong thời gian chậm đấu thầu theo Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC.

Phê duyệt mua sắm 111 máy vi tính để bàn chung với gói thầu xây lắp của Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên không có trong nội dung kế hoạch đấu thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1862/QĐ-UBND, ngày 26-7-2010. Sau 4 năm nhập kho, đến nay số máy vi tính này chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí.

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Phi Tiến có trách nhiệm trong việc Đảng ủy Sở Y tế ban hành nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp đảng viên và chuyển Đảng chính thức 2 trường hợp chưa bảo đảm quy định, sai thẩm quyền và không đảm bảo thủ tục.

Xét mức độ, tính chất, nguyên nhân sai phạm, khuyết điểm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Phi Tiến.

dak-lak-cong-bo-ket-qua-xem-xet-ket-luan-cac-dau-hieu-vi-pham

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 27 của UBKT Tỉnh ủy.

Đối với đồng chí Phạm Hùng Sơn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Với chức trách là Tổ phó Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu mua sắm thuốc năm 2014-2015, đồng chí Phạm Hùng Sơn có khuyết điểm trong việc tham gia thẩm định kết quả đấu thầu thuốc năm 2014-2015 chưa bảo đảm thời hạn theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19-1-2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Hùng Sơn, yêu cầu đồng chí Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đối với đồng chí Doãn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế: Với chức trách là Giám đốc Sở Y tế, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu thuốc năm 2014-2015 và trong công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Long có khuyết điểm là ký 2 tờ trình đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2012-2013 không đúng quy định; trong công tác tổ chức đấu thầu thuốc năm 2014-2015, lập kế hoạch đấu thầu thuốc chưa đầy đủ các thủ tục, thực hiện một số thủ tục hồ sơ mời thầu không bảo đảm quy định. Thực hiện việc luân chuyển đồng chí Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán sang vị trí công tác khác chưa kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, những khuyết điểm của đồng chí Doãn Hữu Long nói trên, ngoài trách nhiệm cá nhân của đồng chí Long còn liên quan đến trách nhiệm và quá trình sai phạm của đồng chí Giám đốc Sở và Phó Giám đốc (phụ trách) Sở trước đó; việc khắc phục triệt để các sai phạm liên quan nói trên cần phải có thời gian nhất định. UBKT Tỉnh ủy thống nhất không tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Doãn Hữu Long. Yêu cầu đồng chí Long kiểm điểm nghiêm túc và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm, nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc năm 2012-2013 và năm 2014-2015, đồng chí có thiếu sót, khuyết điểm như: Ký 4 văn bản đồng ý cho Sở Y tế gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2012-2013 không đúng quy định. Sau mỗi lần ký đồng ý cho gia hạn, thiếu kiên quyết chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện việc đấu thầu bảo đảm tiến độ theo quy định. Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm.

Đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Thoa đã có khuyết điểm cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, kết nạp 2 quần chúng thuộc Sở Y tế vào Đảng sai quy định, không đúng thẩm quyền, không đúng quy định tại Điều lệ Đảng. UBKT Tỉnh ủy thống nhất không thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Thoa.

Đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Lan đã có khuyết điểm trong việc trực tiếp thẩm định, tổng hợp hồ sơ kết nạp và chuyển Đảng chính thức đối với 2 quần chúng của Sở Y tế không đúng quy định, sai thẩm quyền, không bảo đảm thủ tục. Xét mức độ, tính chất, nguyên nhân sai phạm, khuyết điểm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Đối với đồng chí Trương Hoài Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng: Với trách nhiệm là Chủ tịch UBND huyện, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 của huyện Krông Năng, đồng chí Trương Hoài Anh đã có một số khuyết điểm như: Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã không đúng với phương án được Sở Nội vụ phê duyệt; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng thi, dẫn đến một số ủy viên, thư ký Hội đồng thi tuyển, ủy viên Ban đề thi và Ban chấm thi có vi phạm, bị xử lý kỷ luật; chỉ đạo giải quyết và trả lời đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã của huyện không đúng quy định.

Khuyết điểm của đồng chí Trương Hoài Anh có liên quan đến sai phạm nghiêm trọng của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã của huyện Krông Năng, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Trương Hoài Anh.

Nguồn baodaklak.vn

Khám phá CÀ PHÊ CHỒN

301 Moved Permanently


nginx